Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

niegulski Jan

1914-1982

legionista

Urodzony l listopada 1914 r. w Bartoszowinach, powiat Kielce. Syn Jacentego i Agnieszki. Ojciec by sezonowym robotnikiem, czsto pozostawa bez pracy, cho mu-siat utrzyma szecioosobow rodzin. Bywao, e nie byo zim butw i nie mg chodzi do szkoy. Jad suchy chleb, a czasami i tego brakowao. Po ukoczeniu dwch oddziaw szkoy powszechnej chwyta si kadej roboty. Przewanie przy brukowaniu okolicznych drg. 25 marca 1938 r. otrzyma kart powoania do wojska, z czego bardzo si ucieszy.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Sub na Westerplatte peni od 31 marca 1939 r. w stopniu legionisty jako celowniczy km. W czasie obrony placwki "Przysta" zosta ranny w gow. Po ogoszeniu kapitulacji wyj zamek z ckm-u, zakopa go i si rozpaka. W niemieckiej niewoli by w Prusach Wschodnich do stycznia 1945 r. Po wkroczeniu Armii Czerwonej pozosta we wsi Sytw-Bojary, gdzie wczeniej pracowa u bambra. Do Skaryska nie chcia wraca, poniewa to miejsce kojarzyo mu si z bied lat chopicych. Zamieszka w Staryniu, a pniej przenis si do Linkowa, gdzie otrzyma 8-hektarow gospodark.

Oeni si z wdow Janin, ktrej m - onierz wrzenia - zagin bez wieci. Syna ony z pierwszego maestwa wychowywa jak wasnego, ktry potem zaoy wasn rodzin. Wiele czasu powica na dziaalno spoeczn. Dwadziecia lat peni funkcj sotysa, by czonkiem PZPR i ZBoWiD-u. Od grudnia 1978 r. jako rencista zatrzyma sobie tylko 30-arow dziak.

Zmar 23 lutego 1982 r.

Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Walecznych (1969), Odznaka 1000-lecia Pastwa Polskiego (1969), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), zota odznaka "Zasuonym dla Warmii i Mazur", pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).