Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Sternak Marian

1916-1993

legionista

Urodzony 26 stycznia 1916 r. w Gorlatowicach w powiecie piczowskim. Syn Marcina i Jzefy z domu Wrona. Rodzice gospodarzyli na 6-hektarowym kawaku ziemi. Ukoczy trzy oddziay szkoy powszechnej. Jako dziecko musia ju zarabia na ycie pracujc w pobliskiej kopalni gipsu. W wieku dwudziestu dwch lat powoany zosta do odbycia suby wojskowej do 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Jako wyszkolony saper (pionier) przyby na Westerplatte 17 marca 1939 r. i bra udzia w obronie, obsugujc centralk telefoniczn. Ranny. Po kapitulacji wzity do niewoli do Stalagu I A. W czerwcu 1940 r. podczas prby ucieczki zosta zapany i osadzony w karcerze. Po odsiedzeniu szeciotygodniowej kary trafi do bauera w okolicy Pilawy. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w kwietniu 1945 r. powrci w rodzinne strony. Obra za miejsce zamieszkania miejscowo Budowo. Zaj niewielki opustoszay dom. Z reformy rolnej otrzyma kawaek ziemi. Oeni si z dziewczyn poznan w niewoli Kazimier, z ktr mia sze crek. W 1976 r. zda gospodarstwo w zamian za rent rolnicz. Otrzyma rwnie rent inwalidy wojennego. Nominowany na stopie ppor. w stanie spoczynku w 1990 r.

Zmar 11 sierpnia 1993 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Mynarach.

Wdowa Kazimiera mieszka w Mynarach. Crki: Alina, Danuta, Zofia, Krystyna, Pola i Teresa ukoczyy szkoy, zdobyy zawody i powychodziy za m. 15 wnukw i 5 prawnukw uczy si w szkoach wyszych, rednich i podstawowych.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1945), odznaka "Zasuony dla Warmii i Mazur" (1964), Krzy Walecznych (1968), Srebrny Krzy Zasugi (1969), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).