Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Soja Franciszek

1915-1969

legionista

Urodzony 15 lipca 1915 r. w Piczowie, wojewdztwo kieleckie. Syn Marcina i Ludwiki z Rajkowskich. Ukoczy szko powszechn.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach, skd na Westerplatte przyby 5 kwietnia 1939 r. Brat udzia w obronie placwki jako pionier. Po kapitulacji wzity do niewoli i osadzony w Stalagu I A (nr jeca 2470). 3 maja 1940 r. przerzucony do Stalagu VI F. Jego syn - te Franciszek, zamieszkay w Kanadzie, nadesa w kserokopii "pismo-opini", datowane na 28 marca 1950 r., nastpujcej treci:

"...Pan Franciszek Soja z polskiego obozu w Solingen by od 25 lutego 1948 - 27 marca 1950 r. zatrudniony jako odlewnik. Wykonywana przez niego praca bya w peni zadowalajca. On by chtny i zna dobrze swoje fachowe rzemioso...". Pismo wystawia firma Odlewni elaza i eliwa w Solingen, podpisane przez Karla Bremsheya.

Zmar 18 sierpnia 1969 r. w Winnipeg, Manitoba, w Kanadzie.