Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Skowron Ignacy

ur. 1915

kapral

Urodzony 24 lipca 1915 r. we wsi Osiny, powiat Stopnica, w Kieleckiem. Syn Jana i Klary z Rudnikw. Mia dwch braci i siostr. Skoczy trzy oddziay szkoy powszechnej w Pierzchnicy. Po wojnie ukoczy 7-klasow szko podstawow w Kowali. Przed powoaniem do wojska suy dorywczo w gospodarstwach rolnych, a od 1936 r. w mynie "Kos" koo Kadzielni.

Sub wojskow odbywa w latach 1938--1939 w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach, skd na Westerplatte przyby 31 marca 1939 r. jako starszy legionista. 20 maja 1939 r. awansowany do stopnia kaprala. W czasie obrony walczy w wartowni nr 2. Z niewoli jenieckiej ze Stalagu I A zosta zwolniony 5 listopada 1940 r. z powodu choroby. Zamieszka z on i rocznym dzieckiem w Radkowicach koo Chcin, pracujc w gospodarstwie teciw. 15 padziernika 1941 r. podj prac w kolejnictwie jako robotnik fizyczny. W padzierniku 1951 r. zosta tormistrzem i na tym stanowisku pracowa do emerytury, do roku 1975. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r. Rent inwalidy wojennego - w 1990 r.

Obecnie mieszka z on w Nidzie, ktr pozna w 1937 r. podczas naboestwa racowego w kociele. Maj szecioro dzieci: Genowefa (1939), Leokadia (1941), Zdzisaw (1943). Teresa (1948), Tadeusz (1951), Stanisaw (1955), ktre pokoczyy szkoy powszechne i pozakaday rodziny. Dwch synw w szkoach zasadniczych zdobyo zawd lusarza. Maj 15 wnuczt i 19 prawnuczt.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1945), Odznaka Grunwaldzka (1947), Medal za Odr, Nys i Batyk (1960), Srebrny Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Medal "Za dugoletnie poycie maeskie" (1988), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal "Za zasugi dla Kielecczyzny" (1989), Odznaka Weterana Walk o Niepodlego (1995), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997), Odznaka Honorowa Zwizku Kombatantw RP i BWP (1997).