Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Jazy Jan

1896-1945

pracownik kontraktowy

Urodzony 19 grudnia 1896 r. w Herne-Bochum (Westfalia). Syn Ignacego i Antoniny z domu Szczerbal. Mia trzech braci i trzy siostry. Rodzina mieszkaa we wasnym domu w Gostyniu Poznaskim. Ukoczy szko powszechn i wyuczy si u "mistrza" zawodu stolarskiego.

Sub wojskow peni w 60. Puku Piechoty Legionw w Ostrowie Wielkopolskim. Brat udzia w Powstaniu Wielkopolskim. W latach 1925-1926 prowadzi ma letni kawiarni w Wielkiej Wsi (obecnie Wadysawowo). W kocu lat dwudziestych zamieszka w Gdasku. Na pocztku lat trzydziestych rozpocz prac jako stolarz na Westerplatte. Bra udzia w obronie Westerplatte w stopniu zmobilizowanego plutonowego rezerwy. W momencie przygotowania zaogi do kapitulacji, wypeniajc subowe polecenie ogniomistrza Piotrowskiego, wywiesi bia flag w grnej z trudem dostpnej kondygnacji koszar, w oknie od strony kanau portowego. Po kapitulacji jako jeniec wojenny z numerem 1870 przebywa w Stalagu I A. W padzierniku 1939 r. skierowany do pracy w majtku Fritza Schwille, waciciela cegielni. myna i mleczarni. Pracowa tam do lutego 1945 r.

Zgin 21 marca 1945 r. w wyniku dziaa frontowych podczas bombardowania w okolicy Gdyni. Pochowany na cmentarzu parafialnym nalecym do kocioa w. Mikoaja w Gdyni-Chyloni.

Maestwo Jzefa i Jan Jazowie byli dugoletnimi czonkami Zwizku Polakw w Wolnym Miecie Gdasku w Gminie Polskiej (zachowane w zbiorach archiwalnych legitymacje 10587 i 10586). Mieli czworo dzieci: Bronisaw, Alfons, Regina i Joachim. yje dwoje: Regina wiatlowska (1931, Gdynia) - wyksztacenie rednie, emerytka, pracowaa w Urzdzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym, ostatnio jako naczelnik poczty w Orowie; Alfons (1925, Wielka Wie) - emeryt, pracowa jako monter w Zakadzie Energetycznym w Gdasku. Wnuki - ze strony crki: Renata (1951) - wyksztacenie rednie, fotograf; Edmund (1953) - wyksztacenie wysze pracuje w Urzdzie Wymiany Poczty - Gdynia 2; Alina (1957) wyksztacenie rednie, pracuje w Urzdzie Pocztowym Gdynia 2; ze strony syna Alfonsa - czworo.

Odznaczenia: Medal Niepodlegoci i Krzy Walecznych (przed wojn), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).