$title

W dniu 1 września 1939 r. w obronie Westerplatte stanęła do walki 205-osobowa wojskowa i cywilna załoga. W oparciu o dokumentację archiwalną jej skład uformowano następująco:

Zanim nastąpiła ostatnia półroczna wymiana oddziału wartowniczego w marcu 1939 r., na terenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej służbę pełnili: komendant, jego zastępca, podoficerowie zawodowi, urzędnicy cywilni i pracownicy kontraktowi. Stanowili oni 30-osobową grupę;

Z plutonu wartowniczego przybyłego 20 września 1938 r., a kończącego półroczną, wymienną służbę, wybrano 10 żołnierzy, pozostawiając ich na Westerplatte;

W okresie od 17 marca do 5 kwietnia 1939 r. przybył 80-osobowy skład wymienny oddziału wartowniczego, wybrany z pułków 2. Dywizji Piechoty Legionów w Kielcach;

8 czerwca 1939 r. przybyło 15 żołnierzy z II Batalionu Morskiego z Gdyni-Redłowa;

30 lipca 1939 r. przybyto 20 żołnierzy z 14. Dywizjonu Artylerii Konnej w Białymstoku;

Latem 1939 r. przybył z Marynarki Wojennej mat nadterminowy (rusznikarz) oraz 4 pracowników kontraktowych.

4 sierpnia 1939 r. przybyli dwaj oficerowie z 69. Pułku Piechoty z Gniezna i 5. Pułku Strzelców Konnych z Dębicy;

7 i 13 sierpnia 1939 r. przybyto 43 żołnierzy z pułków stacjonujących na Wileńszczyźnie.

Sierpniowe uzupełnianie załogi stworzyło 205-osobową grupę żołnierzy składającą się z: 5 oficerów, 3 chorążych, l zbrojmistrza, 7 urzędników cywilnych, 18 pracowników kontraktowych, 14 podoficerów zawodowych, 27 podoficerów służby zasadniczej, 7 podoficerów nadterminowych, 2 matów zawodowych, l nadterminowego, 17 starszych legionistów i strzelców, 102 legionistów i strzelców oraz zawiadowcy stacji handlowej PKP Westerplatte. EOF; ?> Westerplatte broni się jeszcze

Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa