$title

Na terenie Westerplatte znajdował się gabinet przyjęć i izba chorych. Opiekę lekarską sprawował lekarz, początkowo wyznaczany z Dowództwa Floty Gdynia, a od połowy lat 30. był przydzielony etatowo. Do obowiązków lekarza należało nadzorowanie całokształtu spraw sanitarno-medycznych, przeprowadzanie raz w miesiącu oględzin całej załogi. Lekarz i sanitariusz byli odpowiedzialni za stan produktów żywnościowych i za ich właściwy dobór w zależności od pory roku.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku znajduje się książka okolicznościowych oględzin wojskowo-lekarskich, w której odnotowano w okresie od 8 do 31 sierpnia 1939 r. - 42 żołnierzy ze schorzeniami, takimi jak: ropień przedramienia prawego i kolana prawego, przeziębienia, bóle gardła, pokrzywka, próchnica zębów, zapalenie spojówek i oskrzeli, świerzb.

W trosce o uzębienie żołnierzy, przybywających w kolejnych wymiennych plutonach wartowniczych, często z zaniedbanych regionów kraju, dowództwo dokonywało zamówień na szczoteczki do zębów. Na przykład: 2 października 1935 r. złożono zamówienie w Zakładach Przemysłowych Bronisława Grabskiego w Łodzi:

"...Na zasadzie cennika PT Firmy zamawiam 66 szt. szczoteczek do zębów w cenie 0,37 zł za jedną sztukę. Szczoteczki mają być wykonane ściśle w myśl warunków technicznych MSW Dep. Int. [...] a mianowicie: szczoteczka składa się z oprawy celuloidowej i 62 pęczków szczeciny umieszczonych w oprawie i umocowanych w otworze o średnicy 1,7 mm w czterech rzędach. Oprawa z czarnego celuloidu, pęczki wykonane z białej czystej chemicznie bielonej szczeciny, bez domieszek innych włókien. Należność zostanie przekazana PT Firmie po otrzymaniu przesyłki oraz rachunku....".

EOF; ?> Westerplatte broni się jeszcze

Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa