Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Baran Władysław

1906-1976

plutonowy zawodowy

Urodzony 12 czerwca 1906 r. w Bronowicach, powiat Kielce. Syn Józefa i Anastazji z domu Wróbel. Miał dwanaścioro rodzeństwa. Przed powołaniem do wojska uczęszczał do Szkoły Wydziałowej w Krakowie.

17 października 1927 r. wcielony do czynnej służby w 2. Pułku Piechoty Legionów w Pińczowie, 2. kompania ckm. 1 maja 1928 r. ukończył szkołę podoficerską w stopniu kaprala. Po roku awansował na plutonowego i pozostał w służbie wojskowej jako podoficer zawodowy. W 1930 r. został przeniesiony do Sandomierza, skąd w marcu 1939 r. przybył na Westerplatte w stopniu plutonowego zawodowego. Służbę w Wojskowej Składnicy Tranzytowej pełnił od 31 marca 1939 r. W czasie obrony był dowódcą karabinów maszynowych placówki "Prom". Po zbombardowaniu wartowni nr 5 bronił placówek "Tor kolejowy", "Fort", a następnie wartowni nr 3.

Przebywał w niewoli niemieckiej: w Stalagu I A - (nr jeńca 1510). Po udanej ucieczce z niewoli w 1942 r. powrócił do domu. Wstąpił do oddziałów partyzanckich AK, przyjmując pseudonim "Uparty". W listopadzie 1944 r. aresztowany i wywieziony do łagrów na terenie ZSSR: Borowicze (nr jeńca 270), Świerdtowsk (nr jeńca 531), Szybałtowo (nr 284). Powrócił w listopadzie 1947 r. Chciał za wszelką cenę uzyskać niezależność i dlatego zaczął się uczyć. Studiował zaocznie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Po ukończeniu studiów w 1952 r. rozpoczął pracę w Polskich Zakładach Zbożowych w Dwikozach, a następnie do emerytury w Spółdzielni Inwalidów w Sandomierzu. Jako księgowy był przysięgłym biegłym sądowym w dziedzinie księgowości. Był inwalidą wojennym.

Związek małżeński zawarł z Leokadią 18 września 1932 r. Wychowali dwoje dzieci: córka Barbara (1933) - ukończyła Politechnikę Łódzką, obecnie emerytka, syn Jerzy Wojciech (1937) - ukończył Politechnikę Krakowską (nie żyje od 1983 r.). Wnuki: Dorota, Jarosław, Rafał, Joanna, Piotr, Jacek. Prawnuków dziesięcioro.

Zmarł 30 sierpnia 1976 r.

Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1947), Krzyż Partyzancki (1959), Krzyż Walecznych (1960), Srebrny Krzyż Orderu VM (1966); odznaki: "Za zasługi dla Miasta Gdańska" (1961), "Za zasługi dla Kielecczyzny" (1967).